Kerkdienst Geertekerk

Kerkdienst Geertekerk
Datum 17 september 2023
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk

Iedere zondag is er om 10.30 uur een viering in de Geertekerk: ruimte voor reflectie, gebed en muziek. De diensten uit de Geertekerk zijn online te volgen of later terug te zien.

Zondag 17 september: vredeszondag

  • Voorganger: Lense Lijzen
  • Muziek: Maarten van der Bijl
  • Collecte: de 1e collecte is in de dienst voor het werk van de diaconie, of een goed doel dat door de diaconie is uitgekozen, de 2e is na afloop van de dienst en is bestemd voor het werk van de remonstrantse gemeente zelf. Je kunt zowel contant als digitaal bijdragen.

Vredeszondag in de Geertekerk

De dienst op zondag 17 september as. staat in het teken van de Vredesweek die dit jaar als thema heeft ‘(On)vrede, en nu?’ Vredesorganisatie Pax vraagt speciale aandacht voor het onder druk staan van ons democratisch stelsel. In de Geertekerk zullen we dit thema meer naar onszelf toebrengen met als beeld de mantel: de mantel der liefde en ‘iemand de mantel uitvegen’. We horen een deel uit Genesis 45 waarin manteldrager Jozef zich met zijn broers verzoent. En een passage uit Huub Oosterhuis’ pamflet Red hen die geen verweer hebben (2012) geeft een blik op een gedroomde toekomst. Ook Iris Wevers en Pauline Huidekoper – leden van de vredeswerkgroep – werken mee aan de dienst. Na afloop ligt de Vredeskrant van Pax klaar.

Ter informatie: De kerkdienst is voorbereid door de vredeswerkgroep van de Geertekerk in samenwerking met ds. Lense Lijzen. De werkgroep beraadt zich nog over een Geertecafé na afloop van de dienst.
N.B. De vredeswerkgroep kan versterking gebruiken, nieuwe leden zijn van harte welkom!

Vredesweek 2023

Dit jaar is de Vredesweek van 16 sept t/m 24 sept. Oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld en op dit moment ook dichtbij op ons eigen continent in Oekraïne. Dit laat ons des temeer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, en dat het iedereen aangaat om te werken aan een veilige wereld, waarbij energie en voedsel eerlijk verdeeld worden.

De Vredesweek wordt in grote lijnen opgezet door PAX, de grootste vredesorganisatie in Nederland. PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doet PAX in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners, vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

Agenda