Expositie kruiswegstaties

Expositie kruiswegstaties
Datum 1 april 2021
Tijd 14:00 - 16:30 uur
Locatie Geertekerk

Tijdens de veertigdagentijd heeft een groep van vijftien mensen onder de bezielende en deskundige leiding van Rita Camphuijsen een serie kruiswegstaties gemaakt. Ieder van de deelnemers is op zijn of haar manier geraakt door het verhaal van de laatste gang van Jezus. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden deze staties tentoongesteld in de kerk.

  • De Geertekerk is op die dagen open voor bezoek van 14.00 tot 16.30 uur.
  • Opgave bij Elja Algra, E: sp137977@telfort.nl

Agenda