Diner Pensant ‘Verbondenheid onder druk?’

Diner Pensant ‘Verbondenheid onder druk?’
Datum 20 januari 2023
Tijd 18:00 - 21:00 uur
Locatie Geertekerk

Op de wijkavonden in onze gemeente, waar het jaarthema ‘Wat draagt je?’ werd besproken, kwam ‘verbondenheid’ als een belangrijke pijler naar voren. Verbondenheid met familie, vrienden, maar ook met de mensen in de gemeente, in wijk, je stad.

Die verbondenheid is in onze tijd zeker geen vanzelfsprekendheid. In corona-jaren werd voor sommigen eenzaamheid, het gevoel van niet verbonden zijn, ineens pijnlijk voelbaar. En de crisis waar we ons voor gesteld zien, klimaat, energie, oorlog, zorgen ervoor dat sommige vrijheden ons ontnomen worden, en dat we meer afhankelijk van elkaar worden. Maar dat leidt niet zomaar tot meer verbondenheid… Het leidt tot verschillen tussen groepen mensen in de samenleving en felle discussies over en weer. Hoe geven wij vorm aan nieuwe verbondenheid, en hoe zou die zich verhouden tot ons vrijheidsverlangen? Bestaat er een vrijheid in verbondenheid?

Hoe kunnen wij dit thema beter met elkaar bespreken dan aan tafel? Een plek waar mensen zoveel gemakkelijker tot elkaar gebracht worden.

Wie doen mee?

Sprekers op deze avond zijn Marjan Slob, die het boek ‘De lege hemel’ schreef over eenzaamheid, en Thabita van Krimpen, de jonge theologe des Vaderlands. Laurens ten Kate, hoogleraar aan de universiteit van humanistiek en Marthe de Vries leiden het gesprek.

Muziek door het kamerkoor van de Geertekerk.

De catering is in handen van Heirloom die een vegetarisch diner koken: drie gangen, inclusief twee drankjes. Kosten: 37,50, voor studenten 27,50

Voor kaarten en dinerwensen: https://www.ticketkantoor.nl/shop/dinerpensant2023

Ter informatie: Het diner pensant wordt (opnieuw) georganiseerd in samenwerking met de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtengoed van prof. dr. Laurens ten Kate en met Heirloom.

Interesse?

  • Datum en tijd: vrijdag 20 januari van 18.00-ca. 21.00 uur
  • Plaats: Geertekerk, kerkzaal
  • Leiding: prof. dr. Laurens ten Kate en ds. Marthe de Vries
  • Opgave: via Ticketkantoor

Agenda