De Vrijzinnige Lezing met Willem B. Drees

Foto: Maurice van den Bosch De Vrijzinnige Lezing met Willem B. Drees
Datum 24 maart 2023
Tijd 20:00 uur
Locatie Geertekerk
Entree
5 / 10 euro

Agnostosch én religieus? Vrijzinnige theologie in het licht van de godsdienstwijsbegeerte door Willem B. Drees

Geloven is een menselijke zaak. maar wat is het? Hoe daarover te denken, in het licht van moderne kennis, historisch besef, en de grote variatie van culturen, religies en andere levensbeschouwingen? In deze lezing bespreekt de filosoof en theoloog Willem B. Drees godsdienstwijsgerige visies hierover. Kunnen we op een hedendaagse wijze wijsgerig verwoorden wat vrijzinnige theologie zou kunnen zijn? En wat kan vrijzinnige theologie in een veranderende wereld bijdragen aan de menselijke cultuur?

Interesse?

  • Datum en tijd: vrijdag 24 maart; de lezing start om 20.00 uur
  • Plaats: Geertekerk, kerkzaal
  • Kosten: 10 euro en 5 euro voor leden en vrienden van de Geertekerk
  • Inlichtingen en opgave: via de website www.devrijzinnigelezing.nl

Agenda