Symposium ‘Levensbeschouwen en samenleven: Speels omgaan met diversiteit’

Symposium ‘Levensbeschouwen en samenleven: Speels omgaan met diversiteit’
Datum 16 november 2018
Tijd 13:30 - 17:00 uur
Locatie Geertekerk
Entree
25 / 10 euro

Waarom dit symposium?

Vanwege de urgentie. Het debat over diversiteit is sterk gepolariseerd. In het publieke en het privédomein gelden steeds minder gedeelde waarden. Levensbeschouwingen, zowel religieuze als humanistische, kunnen hun expertise inbrengen bij de zoektocht naar nieuwe waarden. Spel biedt daarbij een dubbel perspectief. Het bevordert tolerantie en inlevingsvermogen. Het haalt de angel uit polarisatie.

Aanleiding?

Directe aanleiding is de verschijning van vier boeken, die zich inzetten voor de versterking van de levensbeschouwelijke dimensie in onze samenleving en voor een speelse aanpak:

  • Hans AlmaDe kunst van samenleven: Een pleidooi voor een pluralistisch humanisme (Brussel: VUBPRESS)
  • Christa Anbeek, Voor Joseph en zijn broer: Van overleven naar spelen en andere zaken van belang (Utrecht: Ten Have)
  • Sigrid Coenradie en Koen Holtzapffel (red.), Spelen met grenzen: Contrastervaringen (Utrecht: Boekencentrum)
  • André DroogersSpeltherapie voor verward Nederland: Omgaan met nationaliteit en diversiteit (Amsterdam: AUP)

Wie spreken er?

Het symposium beoogt de broodnodige discussie over de levensbeschouwelijke inbreng in het publieke debat te stimuleren. De initiatiefnemers bepleiten de rehabilitatie van levensbeschouwing in de zoektocht naar kernwaarden voor de veranderende Nederlandse samenleving. Onder leiding van dagvoorzitter Ruard Ganzevoort (hoogleraar praktische theologie en decaan Faculteit Religie en Theologie VU) onderzoeken vier sprekers hoe verschillende levensbeschouwelijke tradities constructief kunnen bijdragen aan een democratische samenleving. Boris van der Ham (voorzitter Humanistisch Verbond) doet dit voor het humanisme, Paul Rasor (jurist en theoloog) voor het vrijzinnig christendom. Tevens wordt een nieuw perspectief op wetenschap geboden door Sarah Durston (hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen, UMC, co-auteur van ‘The Universe, Life and Everything: Dialogues on our Changing Understanding of Reality’, AUP, 2017).

Hoe ziet het programma er verder uit?

Korte boekpresentaties en prikkelende lezingen wisselen elkaar af. Er is voldoende ruimte in het programma om met elkaar de dialoog aan te gaan. De deelnemers maken kennis met (inter)levensbeschouwelijke dialoog in spelvorm, gebaseerd op de theologie van Christa Anbeek.

Willem Jan Renger (hoofd van de Innovatiestudio aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) legt uit waarom en hoe hij hiervoor een spel ontwikkeld heeft. Het symposium staat zo in het teken van ‘serieus spel’ dat helend kan werken in zowel persoonlijk als maatschappelijk leven.

Kaarten – aanmelden

Agenda