13 juni 2016

Wij zoeken een jongerenwerker. Iets voor jou?

Geschreven door de redactie
Remonstranten Foto: Jan Rehschuh Wij zoeken een jongerenwerker. Iets voor jou?

De Remonstrantse Gemeente Utrecht is op zoek naar een

 

Jongerenwerker voor ca. 4 uur per week, die breed inzetbaar is

 

om jeugd en jongeren te werven en hen te ondersteunen bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling.

De jongerenwerker zal werken onder eindverantwoordelijkheid van de Kerkenraad. Deze delegeert het beleid en de uitvoering ervan aan een Stuurgroep Jeugd en Jongerenwerk. Eén van de leden van de kerkenraad en één van de predikanten maken deel uit van deze groep.

 

Taken jongerenwerker

 • Het begeleiden en enthousiasmeren van de jongeren van 12+ van de Klub en hun ouders. Zij komen 8 keer per jaar op zondagmiddag bij elkaar.
 • Invulling geven aan afzonderlijke activiteiten i.o.m. jongeren zoals excursies
 • Organiseren van een weekendkamp voor de Klub eenmaal per jaar.
 • Zorgen voor communicatie rond de activiteiten, zoals uitnodigingen naar ouders en of jongeren.
 • Terugkoppeling van de activiteiten naar de Stuurgroep Jeugd en Jongerenwerk.
 • Ondersteuning geven aan de medewerkers van het Verteluur (kinderen in de basisschoolleeftijd) en het zo veel mogelijk betrekken van ouders hierbij.
 • Het maken van een programma, digitaal, zodat het ook door derden uit te voeren is.

 

Wij zijn op zoek naar iemand die

 • een relevante opleiding heeft op (min.)HBO niveau of vergelijkbaar
 • bij voorkeur tussen de 25 en 45 jaar is
 • sterke affiniteit heeft met vrijzinnig geloven
 • sterke affiniteit heeft met jeugd én jongeren
 • een band met hen kan opbouwen en een bijdrage kan leveren uit eigen professie
 • initiatiefrijk en enthousiasmerend is
 • beschikt over goede organisatorische en adviserende vaardigheden

 

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling zal een tijdelijk jaarcontract zijn, op basis van schaal 8 PKN kerkelijk werken Indicatie van benodigde inzet is voor de taken plm. 160 uur per jaar (gemiddeld 4 uur per week, in pieken en dalen).

 

Sollicitatie en informatie

Voor reacties en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen, vóór 15 juli met Nelly Moen-Leentvaar, (Kerkenraadslid Jeugd en Jongerenwerk) hjntmoen@kabelfoon.nl en mobiel te bereiken onder nummer 06-21598653.

Gerelateerd