30 september 2018

Geertekerk vanaf 2019 weer op sterkte

Geschreven door de redactie

Ds. Marthe de Vries wordt nieuwe predikant Geertekerk.

De kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om ds. Marthe de Vries (54) aan te stellen als nieuwe predikant. Vanaf 1 januari 2019 zal zij aan de Geertekerk verbonden zijn. Samen met de bestaande predikanten ds. Florus Kruyne en ds. Alleke Wieringa is het predikantenteam hiermee weer op stekte gebracht.

Kiescollege

Dit voorjaar werd door de ledenvergadering een Kiescollege ingesteld. Vier kerkenraadsleden, vier gemeenteleden en een waarnemer namens de landelijke Remonstranten moesten op zoek naar een nieuwe predikant. Die zou in de vacature moeten treden die in januari 2016 in de Geertekerk ontstond na het vertrek van ds. Pieter Dronkers.

Reeds in de eerste ronde, dat wil zeggen: binnen de kring van Remonstrantse predikanten, werden voldoende kandidaten gevonden. Na twee gespreksronden was het Kiescollege eruit: ds. M.F. (Marthe) de Vries uit Wassenaar zou de nieuwe predikant moeten worden. De kerkenraad nam dit advies over en het landelijk bureau regelde de formele kant van haar aanstelling. De datum van haar bevestiging staat nog niet vast.

Loopbaan

Ds. de Vries is sinds 2007 verbonden aan de Vrijzinnigen NPB Wassenaar. Daarvoor was zij als predikante werkzaam in de Jongerengemeente Arminius en de Remonstrantse Ge-meente Rotterdam en een korte tijd als docente aan het Remonstrants Seminarium. Daar-naast heeft zij diverse bestuurlijk functies vervuld binnen de Remonstranten. Op dit moment is zij lid van het College van Curatoren van het Remonstrants Seminarium.

Marthe de Vries is moeder van drie studerende dochters en gehuwd met Jan van Aller, PKN predikant in Haarlem.

 

Arie Noordermeer,

Voorzitter Kerkenraad Geertekerk

Gerelateerd