29 november 2018

Een goed begin

Geschreven door Hugo Quené

Gebroederlijk en gezusterlijk bij elkaar

Op 11 november 2018 togen we naar Dordrecht voor de gezamenlijke kerkdienst van de Grote Kerk Gemeente Dordrecht (PKN) en de Remonstrantse Gemeente Dordrecht, in de Grote Kerk van Dordrecht. Deze gezamenlijke kerkdienst markeerde het begin van de herdenking van de Synode van Dordrecht (1618-1619). Die Synode heeft destijds de Remonstrantse geloofsleer veroordeeld, en vervolgens werden Remonstrantse predikanten gevangen gezet of verbannen, Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd, Hugo de Groot levenslang gevangen gezet in Slot Loevestein. Onze gezamenlijke kerkdienst anno 2018 was dus zeker bijzonder, alleen al omdat Remonstranten nu werden verwelkomd in plaats van verbannen uit dezelfde kerk. Ook voor ons was er een mooi plekje, enigszins achterin, waar PKN’ers en Remo’s gebroederlijk en gezusterlijk door elkaar zaten, en waar we de historische kostuums van vele leden van de beide gemeenten goed konden bewonderen.

Zoeken naar wat ons bindt

De dienst begon met wederzijdse welkomstwoorden, en wederzijdse geschenken, tussen de Grote Kerk Gemeente (PKN) en de Remonstrantse Gemeente Dordrecht. Vooraf was al duidelijk dat er geen kerkpolitiek zou worden besproken, en geen excuses zouden worden uitgesproken. De eerste helft van de dienst was vormgegeven door de Grote Kerk Gemeente (met predikant P.L. Wansink) en de tweede helft door de Remonstrantse Gemeente (met predikant J. Klijnsma). Het thema van de dienst was “vrijheid en verdraagzaamheid”. Het was mooi om te ervaren dat beide gemeenten oprecht zoeken naar wat ons bindt, in plaats van naar wat ons scheidt.

In alles de liefde

Maar de dienst onderstreepte voor mij ook het bijzondere en unieke gedachtegoed van de Remonstrantse variant van het christelijk geloof, waarin niet alleen God maar ook de mens van belang is. Ik ben ook trots op de Remonstranten die al 400 jaar vasthouden aan die waardevolle en hoopvolle gedachte. Ondertussen moeten we misschien weer samen op weg gaan, om te onderzoeken of we de controverses uit het verleden achter ons kunnen laten. Deze dienst was daarbij een goed begin, maar nog niet het halve werk. Wij werden wederom getroffen door de woorden die in goud te lezen zijn op de gevel van de Remonstrantse Kerk in Dordrecht: Eenheid in het noodige, Vryheid in het onzekere, In alles de liefde.

Gerelateerd