Kerkdienst in Culemborg

Culemborg

Dienst georganiseerd door de remonstrantse werkgroep West-Betuwe: Voorganger: dr. Edith Plantier, Amsterdam Locatie: Ev. Lutherse Kerk, Achterstraat 2-4, 4101 BB Culemborg Tijd: 10.30 uur.. Lees verder

Kerkdienst in Culemborg | Pasen

Culemborg

Dienst georganiseerd door de remonstrantse werkgroep West-Betuwe: Voorganger: ds. Tina Geels Locatie: Ev. Lutherse Kerk, Achterstraat 2-4, 4101 BB Culemborg Tijd: 10.30 uur.. Lees verder

Kerkdienst in Culemborg | Palmpasen

Culemborg

Dienst georganiseerd door de remonstrantse werkgroep West-Betuwe: Voorganger: ds. Marthe de Vries Locatie: Ev. Lutherse Kerk, Achterstraat 2-4, 4101 BB Culemborg Tijd: 10.30 uur.. Lees verder