Middagkring Met Vervoer!

Boekdrukkersgilde 59, Houten

Wat gaan we doen? Een gesprekskring die met elkaar vertrouwd is en aan elkaar gewaagd! Nieuwe deelnemers van harte welkom. Hardop denken en wijzer worden. Eerst nog een paar Goddeeltjes en daarna bepalen we samen waar we verder mee willen. Zo nodig zorgen we voor vervoer naar/van de middagkring. Nieuwe leden zijn van harte welkom… Lees verder

Zomerviering in doopsgezinde kerk

Doopsgezind-Remonstrantse – zomersamenwerking; viering in de doopsgezinde kerk aan de Oudegracht 270, Utrecht. De dienst begint om 10 uur! Voorganger: ds. Anneke van der Zijpp  .. Lees verder

Zomerviering in doopsgezinde kerk

Voorganger: ds. Yko van der Goot Extra: Zomerdienst – 10 uur! DoRe – zomersamenwerking in Doopsgezindekerk, Oudegracht 270 Utrecht.. Lees verder