Middagkring Met Vervoer!

Middagkring Met Vervoer!
Datum
21 september 2016
Tijd
14:00 - 16:00 uur
Locatie
Boekdrukkersgilde 59, Houten

Op een aantal woensdagmiddagen komen oudere remonstranten en belangstellenden uit Houten bijeen om met elkaar te spreken over een actueel en/of meer filosofisch getint onderwerp. Dit seizoen worden zes thema’s gekozen uit het werk van Abraham Jehosjua Heschel. Ontmoeting en inbreng vanuit ieders levenservaring staan centraal. Zo nodig zorgen we voor vervoer naar/van de middagkring. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijk etentje. Alleke Wieringa leidt de kring. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Informatie – meedoen?

Data: Woensdagen 21 september, 19 oktober, 16 november 2016, 18 januari, 15 februari, 15 maart 2017

Inlichtingen en/of opgeven om mee te doen: Cor Stolk E cor.stolk@casema.nl T 030 – 63 75 899

Agenda