Middagkring Met Vervoer!

Middagkring Met Vervoer!
Datum 19 januari 2016
Tijd 14:00 - 15:30 uur
Locatie Boekdrukkersgilde 59, Houten

Wat gaan we doen?
Een gesprekskring die met elkaar vertrouwd is en aan elkaar gewaagd! Nieuwe deelnemers van harte welkom. Hardop denken en wijzer worden. Eerst nog een paar Goddeeltjes en daarna bepalen we samen waar we verder mee willen.

Zo nodig zorgen we voor vervoer naar/van de middagkring. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Data
(let op: woensdagen en dinsdagen): woensdag 7 oktober, woensdag 4 november, dinsdag 19 januari, woensdag 10 februari, dinsdag 8 maart

Tijd
14:00 – 15.30

Locatie
Boekdrukkersgilde 59, Houten

Deelnemers
Geen maximum

Gids
ds. Alleke Wieringa

Kosten
Geen

Opgave bij Cor Stolk E cor.stolk@casema.nl T 030 – 63 75 899

Agenda