Middagkring (met vervoer)

Andrew Martin Middagkring (met vervoer)
Datum 13 oktober 2018
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Houten
Op een aantal woensdagmiddagen komen oudere remonstranten en belangstellenden uit Houten bijeen
om o.l.v. ds. Alleke Wieringa met elkaar te spreken over een actueel en/of meer filosofisch getint onderwerp.
Ontmoeting en inbreng vanuit ieders levenservaring staan centraal.
Na afronding van Buber’s ‘De weg van de mens’(nog één hoofdstukje te gaan), kiezen we een nieuw onderwerp.
Zo nodig wordt gezorgd voor vervoer naar/van de kring.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijk etentje.
Data: woensdagen 10 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari en 13 maart.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur, Adres: Boekdrukkersgilde 59
Leiding: ds. Alleke Wieringa
Opgave bij Cor Stolk, cor.stolk@casema.nl, 030 6375899.

Agenda