Leeskring filosofie

Leeskring filosofie
Datum
25 september 2017
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Locatie
Jachthoeve 66, Houten

We gaan samen een of meer boeken lezen uit de ‘schatkamer van de filosofie’ of we lezen een of meer boeken over een actueel filosofisch thema. We lezen telkens enkele hoofdstukken van een boek. Iedere deelnemer bereidt een (gedeelte van een) hoofdstuk voor. Van de deelnemers wordt enige voorkennis verwacht van de geschiedenis/thema’s van de filosofie.

Meedoen?

  • Data: Maandagen 25 september, 30 oktober, 11 december 2017 en 22 januari, 5 maart, 9 april en 28 mei 2018
  • Tijd: 20.00 – 22.00 uur
  • Plaats: Jachthoeve 66, Houten
  • Leiding: De deelnemers bereiden bij toerbeurt een (gedeelte van) een avond voor
  • Opgave en inlichtingen bij Ello Weits  E  jacht66@gmail.com  T 030 – 635 03 67

Agenda