Kerkdienst Geertekerk

Kerkdienst Geertekerk
Datum 25 juli
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk
  • Online viering óf in de kerk meedoen: reserveren is niet noodzakelijk (wél je naam registreren i.v.m. contactonderzoek, voor het geval dat….)
  • Voorganger: I Leng Tan
    I Leng Tan heeft tijdens haar opleiding tot remonstrants predikant stage gelopen in Utrecht. Later – 2013/14 – diende zij de gemeente Leiden als predikant. Momenteel vervult zij gastpreekbeurten en werkt ze mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep De Grote Kerk door de week in Haarlem.
  • Muzikale leiding: Maarten van der Bijl
  • Collecte: via givt-app 1e collecte voor de diaconie, de 2e voor het gemeentewerk van de Geertekerk
  • Napraten: via zoom kan je met anderen napraten na de dienst

Agenda