Credo: ik geloof, geloof ik

Engin Akyurt Credo: ik geloof, geloof ik
Datum 14 juli
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Geertekerk
Entree
zie uitleg

Je kunt je op verschillende manieren aansluiten bij de Remonstranten. Je kunt vriend worden, lid worden door de beginselverklaring te ondertekenen en je kunt je eigen geloofsbelijdenis schrijven. In die persoonlijke belijdenissen wordt de variëteit onder onze leden zichtbaar. Sommigen hebben 60 jaar gelden een belijdenis geschreven, toen ze als 18–jarige lid werden, anderen wat minder lang geleden. In het kader van ons jaarthema gaan we aan de slag met deze allerpersoonlijkste belijdenissen, of niet-belijdenissen, zoals een jongen van Arminius ooit schreef. We kijken naar klassieke belijdenissen, de remonstrantse belijdenis, maar ook onze persoonlijke teksten (als we die hebben). We gaan op zoek naar datgene wat ons ten diepste beweegt, waardoor wij worden geraakt en waar we woorden, muziek of vorm voor kunnen vinden.

Meedoen?

Agenda