Buurkerkenlunch

Muriel-mumu Buurkerkenlunch
Datum 24 januari 2016
Tijd 13:00 uur

Na de feestelijke en goed bezochte eerste Buurkerkenlunch, vorig jaar januari in de Geertekerk, zet dit jaar de Lutherse kerk haar deuren open voor de kerkleden en vrienden van alle Buurkerken. In de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen willen we met elkaar eten en vieren.

U bent dan van harte welkom om, na afloop van de dienst in onze eigen kerk, gezamenlijk naar de Lutherse kerk te lopen. Daar komen we samen met de kerkgangers van de andere zeven Buurkerken. Vanaf 12.30 uur kunnen we binnenlopen in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9.

Meesterverteller over Sint Maarten

Tijdens de maaltijd zal meesterverteller Robin, zelf lid van de Vrij-Katholieke gemeente Sint Maarten in de Herenstraat, ons alles vertellen over de persoon, het leven en de tijd van Sint Maarten. Robin doet dat in het kader van het Sint Maartensjaar, dat het hele jaar 2016 in Utrecht gevierd zal worden.

Wilt u zich, in verband met de voorbereidingen, wel graag van tevoren opgeven, bij Judith Fournier, tel. 0343- 491 578 of per email: pauljudith@kpnplanet.nl.

Agenda