Buurkerkenlunch

Buurkerkenlunch
Datum
27 januari
Tijd
12:30 - 14:15 uur
Locatie
Willemsplantsoen 2

Tijdens de Buurkerkenlunch kunt u oude bekenden en nieuwe mensen ontmoeten uit de verschillende Buurkerken van het centrum van Utrecht. De activiteit vindt plaats op de laatste dag van de jaarlijkse wereldwijde gebedsweek voor de eenheid van de christenen.

Vanaf 11.30 uur kunt u, na de viering en koffie in uw eigen kerk, binnenlopen: de deuren van de Gertrudiskathedraal (Willemsplantsoen 2, Utrecht) staan open! U kunt koffie drinken, genieten van uitleg in de kerk door een van de gidsen van Kerken Kijken Utrecht, of in de pastoriekeuken vast meehelpen met het voorbereiden van de lunch. Aan tafel gaan we rond 12.30 uur, en het programma duurt tot ongeveer 14.15 uur.

Opgave kan tot en met 20 januari via de contactpersoon van de Buurkerken, voor de remonstranten, bij Judith Fournier, judithmoesman@gmail.com of tel. 0343 – 49 15 78.

Er zijn geen kosten aan de lunch verbonden, maar we vragen alle deelnemers, voor zover mogelijk, iets te eten mee te nemen om te kunnen delen met een aantal disgenoten, zodat er voldoende zal zijn voor iedereen!

Recht voor ogen

Thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2019 is ‘Recht voor ogen’. Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië. Het haakt aan op de oproep in Deuteronomium 16, 11-20 om ‘recht te zoeken’. Voorschriften over uitbundige festiviteiten gaan in dat hoofdstuk als vanzelf over in de opdracht om rechters
aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit, terwijl hun samenleving juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Wat betekent de combinatie van feest en recht voor ons?

Buurkerken Utrecht Centrum: Baptistengemeente Silo, Doopsgezinde Gemeente, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Nikolakommuniteit, Oud-Katholieke Parochie, Remonstrantse Gemeente, Vrij-Katholieke Gemeente, Waalse Gemeente.

Agenda