Allerzielen | Muzikale herdenkingsavond

Allerzielen | Muzikale herdenkingsavond
Datum 2 november
Locatie Geertekerk

Herdenking van de overledenen

  • Zondag 31 oktober in de kerkdienst:, aanvang 10.30 uur.
  • Dinsdag 2 november tijdens een muzikale herdenkingsavond.

 

In de katholieke traditie is het gebruik om de heiligen en de overledenen die ons zijn voorgegaan te herdenken met allerheiligen (1 november) en allerzielen (2 november).

In onze seculiere maatschappij is de gewoonte overgenomen om begin november stil te staan bij de overledenen. Rond die dagen zijn er op vele begraafplaatsen lichtjesavonden of andere momenten van bezinning.

Wij hebben als gemeente besloten om bij deze breed gedragen traditie aan te sluiten. Dat betekent dat onze herdenkingsdienst van de overledenen plaats vindt op de eerste zondag het dichtst bij 2 november. Dit jaar is dat 31 oktober.

Daarnaast willen wij ook onze publieke functie als kerk vervullen; de Geertekerk als een plek van bezinning voor een ieder die dat wil en daar behoefte aan heeft. Op dinsdagavond 2 november zetten we de deuren open. Er is een mooi muzikaal programma, er worden gedichten gelezen en er is gelegenheid, voor wie dat wil, om een kaarsje aan te steken. Een muzikale herdenkingsavond.

Agenda