Tina Geels

Predikant In-between

Terug in de Geertekerk nu als vervanging van ds. Alleke Wieringa. Van 1 december tot 1 juli neem ik de taken over die door haar vertrek naar Lochem zijn ontstaan, vooral wat betreft pastoraat en een aantal (gespreks)kringen. Voorgaan hoort daar bij, zij het in beperkte mate vanwege gastbeurten elders.

Bio

Afgestudeerd theologie aan de Vrije Universiteit in Brussel, bleef ik cursussen dansmeditatie geven naast en in mijn werk als predikant. In 1990 begon ik, naast mijn partner ds. Florus Kruyne, bij de Geertekerk met als focus spirituele oriëntatie en verdieping. Wij kwamen ieder uit een eigen gemeente in het noorden van het land. De pastorie, hartje Utrecht, was een heerlijke plek om te wonen met onze twee jongens, toen nog klein. De Vrije School naast de deur vormde een belangrijk deel van hun opvoeding naast het verteluur in de kerk. Jeugdwerk uitbreiden, studie kringen opzetten en zoeken naar nieuwe vormen van liturgie waren toen een grote uitdaging, dans en beweging ook op zondag.

Voorbij eigen grenzen

Door mijn betrokkenheid bij de internationale Vrijzinnigheid, vanuit de IARF (International Association for Religious Freedom) – zijn we als Geertekerk in 2001 een gemeentecontact aangegaan met een grote Unitarische vrijzinnige gemeente in het Hongaarse deel van Roemenië, Sf. Gheorghe. Hun verhaal gaat terug tot 1568. De verruiming van onze blik inspireert nog steeds en dat is wederzijds. Dit contact bracht mij tot het schrijven van Tochtgenoten in vrijzinnigheid, 2005.

Hoe het verder ging

Na 20 jaar intensief teamwork was het tijd voor een nieuwe impuls. Ik werd voorganger bij De Woudkapel, Vrijzinnigen Bilthoven en we verhuisden naar een zonnig huis in Bunnik. Van 2015 tot 2020 tot mijn emeritaat was ik predikant bij Vrijzinnig Delft (PKN). Door mijn betrokkenheid bij de Vrijzinnigheid over de grenzen, kreeg de positie van de Remonstranten voor mij meer reliëf. Ons verhaal hoort thuis in een bredere context dan ons kleine landje aan de zee. Zo vertegenwoordig ik nog steeds de Remonstranten bij de Nederlandse Zendingsraad. Een uitdagende club moet ik eerlijk toegeven. Daarnaast maak ik deel uit van de landelijke taakgroep Samenwerking en Oecumene. Ik ben contactpersoon voor het Unitarisme, informatie hierover bij het Arminiusinstuuut.

Jouw verhaal …

Ik luister graag naar datgene wat een ander ten diepste beweegt, dichtbij en verder weg. Nabijheid en compassie is voor mij meer dan een woord alleen. Het komend half jaar is voor mij een uitdaging want de Geertekerk blijft zich vernieuwen. De vele nieuwe leden en vrienden nemen hun eigen verhaal mee en daar ben ik benieuwd naar. Verbinden en delen doet je goed, zeker in deze moeilijke tijd. Moed en vertrouwen in een wenkend perspectief hoort daar, wat mij betreft, bij.

Inspiratie

Steeds meer is de integrale mystiek mijn oriëntatie geworden, lees o.a. graag teksten van de benedictijn Willige Jäger. Het klooster van Chevetogne, in de Belgische Ardennen, is een goed kompas voor mijn eigen geestelijk leven. Wij komen er graag. Ik houd van de stilte, veel fietsen en lopen en zomaar wat klussen in huis.

De Yoga is echt mijn dagelijkse ding. Wil je meer weten dan kun je mijn website bezoeken / Facebook en Linked In. Of verder lezen in de bundel In mij stroomt een rivier, waarin ik een bijdrage schreef: Mag ik dan rusten onder jouw vleugels?

Contact


Ds. C.M. (Tina) Geels
T: 06 1611 9206
E: cm.geels@planet.nl