Na 400 jaar keren we terug!

Beste mederemonstranten,

In november is het 400 jaar geleden dat de eerste Synode van Dordrecht werd gehouden. De meesten van u weten dat dit niet goed afliep voor ons ‘rekkelijken’ en dat de contra-remonstranten het vervolgens voor het zeggen kregen. Gelukkig leven we nu in andere tijden. Van een ballingschap is geen sprake meer en we leven in een land waar vrijheid van godsdienst een groot goed is.

Toch lijkt het ons aardig om vierhonderd jaar na dato de publieke aandacht nog eens op deze historische gebeurtenissen te vestigen. Wij willen daarom op ludieke wijze het lot van de remonstranten als gevolg van deze eerste Dordtse Synode ‘rechtzetten’. Wij hopen van harte dat u hieraan mee wilt werken, want ook al is de Remonstrantse Broederschap in vergelijking met andere christelijke geloofsgemeenschappen relatief klein: in aantal kunnen we dit keer het verschil wel maken.

Wat zijn we van plan?

Op zondag 11 november 2018 wil de Remonstrantse Gemeente Dordrecht de historische gebeurtenissen rond de Synode van Dordrecht ‘recht zetten’. Hoe? Door op symbolische wijze onze rechtmatige plaats weer in te nemen. Samen met alle Remonstrantse Gemeenten uit Nederland willen we de Grote Kerk van Dordrecht officieel weer binnen trekken.

(Hoe) kunt u bijdragen?

Om dit plan te laten slagen, stellen we uw aanwezigheid bijzonder op prijs. Er zijn minstens 500 mensen nodig om ons plan te laten slagen. Vergeleken met andere gemeentes zijn we misschien klein (volgens de laatste telling zijn er in Nederland ruim 5.000 remonstranten), maar door de eeuwen heen heeft de broederschap zich altijd taai en krachtdadig getoond. Op 11 november willen we dit zichtbaar maken. Om te bepalen of ons plan kans van slagen heeft, hoor ik graag uiterlijk 1 september van u of:
1. u bereid bent om op zondag 11 november naar Dordrecht te komen om mee te werken aan deze gebeurtenis,
2. zo ja, met hoeveel mensen u verwacht te kunnen komen en
3. of u het op prijs stelt als wij vervoer voor u regelen om naar Dordrecht toe te komen.

Hoe gaan we het verder vormgeven?

We hebben uiteenlopende ideeën hoe we deze symbolische daad zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Heeft u zelf goede ideeën, dan horen we dit natuurlijk graag. Over de definitieve uitwerking stellen we u op de hoogte zodra er meer bekend is.
Voor dit moment weten we in ieder geval dat er een gezamenlijke kerkdienst zal plaatsvinden in de Grote Kerk. Hierin gaan de predikanten van de Grote Kerk en de Remonstrantse Gemeente Dordrecht gebroederlijk voor: iets dat we 400 jaar geleden nooit voor mogelijk hielden.

Kunnen we op u rekenen?

Graag ontvangen wij uiterlijk 1 september reactie of en hoeveel leden van uw gemeente aan het evenement willen deelnemen. Wij hopen natuurlijk dat u in groten getale naar Dordrecht komt. Van onze kant doen we er alles aan om er een bijzondere gebeurtenis van te maken en deze actie door de media te laten oppikken. Hiermee hopen we de Remonstrantse Broederschap op een positieve en originele manier in de belangstelling te zetten.

Als vanuit de Remonstrantse Gemeente Utrecht mee wilt doen of meer wilt weten, neem dan contact op via rgu@geertekerk.nl.

Met hartelijke groet,

namens Kerkenraad van de
Remonstrantse Gemeente Dordrecht
Carolien van de Lagemaat, voorzitter