Kinderen

WIMG_0116at geef je ze mee?

Wil je graag dat jouw kind(eren) op latere leeftijd een weloverwogen eigen keuze kunnen maken op het gebied van religie en geloofsbeleving?
Hoe breng je een kind in aanraking met belangrijke levensthema’s op het gebied van zingeving en met de mooie verhalen die voortkomen uit de christelijke traditie?

De Geertekerk organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren in diverse leeftijdsgroepen. En voor hun ouders, om van gedachten te wisselen over (geloofs)opvoeding en alles wat daarmee verband houdt.

 

 

Crèche (0 – 5 jaar)

Eens per maand, is er tijdens de kerkdienst van 10.30-11.30 uur crèche. Voor de jongste kinderen t/m 4 jaar, in een aparte ruimte. Kinderen in het koor van de GeertekerkBaby’s en peuters kunnen hier goed toeven en spelen. Met de iets groteren wordt gezongen, gelezen en gespeeld met de methode ”Kom in de Kring”. De kinderen worden opgevangen door een vast team van vrijwilligers, voornamelijk ouders van kinderen die in de crèche komen .Als je als ouder zelf ook mee wil draaien in het rooster, wordt dat zeer op prijs gesteld.

Als je graag op de hoogte wordt gehouden van de crèche data, dan kun je de coördinator mailen. Je ontvangt dan twee keer per jaar een mail met onze planning.

Data    
Zondag 13 september, 11 oktober, 15 november, 13 december, 25 december 2015; 10 januari, 7 februari, 20, 27 maart, 10 april, 15 mei, 19 juni, 3 juli 2016

Tijd
Tijdens de kerkdienst

Locatie
Geertekerk

Coördinator
Madelief Brok madeliefbrok@gmail.com

 Verteluur (6 – 12 jaar)

palmpasenVoor de kinderen uit groep 2 t/m 8 van de basisschool is er iedere 14 dagen tijdens de kerkdienst ‘verteluur’. Het accent ligt op het doorgeven van belangrijke verhalen en thema’s die in de Bijbel aan de orde komen. Ook een aantal kernverhalen uit andere wereldreligies komen aan de orde. Samen met leeftijdsgenootjes praten we door over de betekenis van deze verhalen, en wat je hier in het dagelijks leven mee kunt. Daarnaast gaan we creatief aan de slag met toneelstukjes, knutselwerken, muziek, tekeningen enz. Ieder verteluur is weer anders. Bij bijzondere diensten (bijv. Jong en Oud-diensten of doopdiensten) maken de kinderen een deel van de dienst mee. Het verteluur wordt geleid door een team van vrijwilligers, waaronder
Voor de kinderen uit groep 2 t/m 8 van de basisschool is er iedere 14 dagen tijdens de kerkdienst ‘verteluur’. Het accent ligt op het doorgeven van belangrijke verhalen en thema’s die in de Bijbel aan de orde komen. Ook een aantal kernverhalen uit andere wereldreligies komen aan de orde. Samen met leeftijdsgenootjes praten we door over de betekenis van deze verhalen, en wat je hier in het dagelijks leven mee kunt. Daarnaast gaan we creatief aan de slag met toneelstukjes, knutselwerken, muziek, tekeningen enz. Ieder verteluur is weer anders. Bij bijzondere diensten (bijv. Jong en Oud-diensten of doopdiensten) maken de kinderen een deel van de dienst mee. Het verteluur wordt geleid door een team van vrijwilligers, waaronder ouders.

Data
Zondag 13, 27 september, 11 oktober, 1, 15 november, 6, 13 en 20 december 2015; 10, 24 januari, 7 februari, 6, 20 en 27 maart, 10, 17 april, 15, 29 mei, 19 juni, 3 juli 2016klubkamp_groep

Tijd
Tijdens de kerkdienst

Locatie
Geertekerk

Coördinator
Mariken-Hanke van Peursem E mhankevp@gmail.com T 030 – 2 446 556

 

Klub (12 – 17 jaar)

De middelbare schooljeugd heeft een eigen Klub. Zo’n acht keer per jaar komen deze jongeren bijeen om samen iets te ondernemen en met elkaar bij te praten over wat hen bezig houdt en beweegt. De bijeenkomsten worden geleid door jongerenwerker Eva Heezemans. Het jaar wordt afgesloten met een kamp, het beste programmaonderdeel van het jaar!
Data
Zondag 13 september, zaterdag 10 oktober, zondag 15 november, zondag 20 december, zondag 24 januari, vrijdag 18 maart, vrijdag 15 april, zondag 22 mei; Klub kamp is in juni
Tijd
10:30 – 13:30
Locatie
Verzamelen bij de Geertekerk om naar eigen ruimte te gaan
Coördinator
Eva Heezemans E evamarieleonie@gmail.com, T 06 – 146 88 133 / Opgave bij het Kerkelijk Bureau T 030  234 01 98, E rgu@geertekerk.nl

 …en hun ouders

Kind en Geloof – gesprekskring voor ouders van jeugd op de basisschool

Gespreks- en ontmoetingskring voor ouders met jonge kinderen tot ca. 12 jaar.
Geloven met kinderen: hoe doe je dat? Hoe ga je om met hun vragen, welke verhalen kun je ze vertellen? Wat is een goede kinderbijbel en wat kunnen we samen in de Geertekerk met de kinderen doen? Misschien ontstaat er nog meer om samen te ondernemen. Het is sowieso een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen, omdat je allemaal in de loop der jaren te maken krijgt met dezelfde vragen: schoolkeuze, citozenuwen, puberteit etc. etc.Een gezellige kring van mensen, die ongeveer dezelfde dingen meemaken met hun kinderen.

Data
Eerste bijeenkomst woensdag 30 september

Tijd
20.00-22.00

Locatie
Distelvlinderberm 56, Houten

Leiding
Ds. Alleke Wieringa

Opgave
bij ds. Alleke Wieringa E alwieringa@lijbrandt.nl T 030 2882908

Kind en Geloof – gesprekskring voor ouders van jeugd op de middelbare school

IMG_4236Een enthousiaste groep ouders van (inmiddels) pubers komt al jaren bij elkaar rond  het thema ‘kinderen en geloven’. De uitwerking van de thematiek groeit mee met de ontwikkeling van onze kinderen.Het komend seizoen gaan we het boek ‘Heilig, gewoon nu’ van Bert Dicou bespreken. Elke keer bespreken we een nieuw hoofdstuk over een bijzondere en inspirerende persoon, bekend en minder bekend.

Data
6 keer per jaar, eerste bijeenkomst op 6 oktober 2015.

Tijd
Vanaf 20.15

Locatie
De huiskamer van een van ons.

 

Kosten
Aanschaf ‘Heilig, gewoon nu’’. Via de boekentafel.

Informatie
Barbara Schouten T 030 2515753 E barbara.schouten@planet.nl.