9 juni 2017

Talking stone

Geschreven door Marianne Smits
Inspiratie Rafaël - Rinus Gerlofsma Talking stone

Als je jezelf ergens thuis voelt, is het altijd prettig om te merken dat anderen daar ook bij willen horen. Met Pinksteren hebben vijfentwintig mensen zich bij de Geertekerk aangesloten. Het was een feestelijk gebeuren dat me blij maakte!

‘Talking stone’

Als kerkenraadslid ben ik voor het eerst aanwezig bij de kennismaking van deze nieuwe mensen met de kerkenraad. Dat gebeurt traditiegetrouw op de vrijdagavond vóór Pinksteren. Welkom geheten in de Cannemanfoyer met koffie en vlaai was de ontvangst al meteen gezellig en informeel.

Daarna zaten we met z’n allen in een grote kring, de nieuwe mensen, de leden van de kerkenraad en onze twee predikanten, Alleke Wieringa en Florus Kruyne.

Als je de ‘talking stone’ van iemand overhandigd kreeg, kon je je eigen verhaal vertellen over jouw route naar de Geertekerk.

Nieuw

Velen blijken een PKN-achtergrond te hebben, een enkeling was rooms en er is zelfs iemand die Byzantijnse diensten bezocht. Zelf ben ik gewend aan mijn status van eenling, komend uit een atheïstisch nest. Binnen de Geertekerk heeft dat steeds weer een verrassend effect op mij. Enerzijds ervaar ik de ruimte om er ook met die achtergrond bij te mogen horen. Anderzijds is er altijd iets in mij dat zich ‘nieuweling’ blijft voelen, ook al loop ik er al zeventien jaar rond.

Vingerafdruk

Ik vind het een eer om van alle aanwezigen hun achtergrond te horen. Temeer omdat het heel persoonlijk is wat je te vertellen hebt. Dat geloof een ‘groot publiek geheim’ is, werd ooit zo geduid door de auteur Willem Jan Otten. Het is zo persoonlijk, intiem eigenlijk, maar tegelijkertijd deel je het met zoveel anderen, ieder op haar of zijn eigen wijze. Net als een vingerafdruk.

Lid of Vriend?

Wat me wel opviel is dat niet voor iedereen duidelijk is wat het verschil is tussen de status van ‘vriend’ of ‘lid’. Behalve dat je als je lid wordt, de Beginselverklaring onderschrijft, lijkt er geen verschil te zijn. Uit betrouwbare bron weet ik echter dat de kerkenraad zich de komende tijd met dit verschil zal bezighouden. Wordt vervolgd dus.

Gerelateerd