Bewustwording met Jung: verdieping

Voor wie na de Introductiecursus meer van en over Jung wil leren In deze avonden worden begrippen verder uitgediept en worden nieuwe begrippen uit de psychologie van Carl Gustav Jung geïntroduceerd. Theorie en toepassing van het Jungiaanse gedachtegoed wisselen elkaar af. Soms wordt gebruik gemaakt van Bijbelteksten. Meedoen? Data: maandag 9 maart, 6 en 20.. Lees verder

Bewustwording met Jung: verdieping

Voor wie na de Introductiecursus meer van en over Jung wil leren In deze avonden worden begrippen verder uitgediept en worden nieuwe begrippen uit de psychologie van Carl Gustav Jung geïntroduceerd. Theorie en toepassing van het Jungiaanse gedachtegoed wisselen elkaar af. Soms wordt gebruik gemaakt van Bijbelteksten. Meedoen? Data: maandag 9 maart, 6 en 20.. Lees verder

Jungiaans denken en werken: introductie

Voor mensen die belang hechten aan bewustwording In de visie van Carl Gustav Jung, een van de grondleggers van de dieptepsychologie, neemt het onbewuste van de mens een centrale plaats in. Theorie over en toepassing van de Jungiaanse manier van denken en werken gaan bij deze bijeenkomsten hand in hand. Er wordt o.a. gewerkt met.. Lees verder