Twaalf heilige nachten

Twaalf heilige nachten
Datum
8 december 2016
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Locatie
Geertekerk

De twaalf heilige nachten, zo worden de twaalf nachten genoemd die volgen op de kerstnacht tot aan drie koningen. De eerste nacht is de nacht van eerste naar tweede kerstdag. De laatste nacht is de nacht van 5 naar 6 januari. De donkerste dagen van het jaar, een tijd van bezinning, die op veel manieren vorm kan krijgen. Op de eerste avond is er een inleiding op het fenomeen van deze heilige nachten, op de tweede avond gaan we bedenken hoe wij zelf vorm aan deze nachten willen geven en maken er een plan voor. Dan volgen de twaalf heilige nachten als vanzelf en komen we daarna – in januari – nog één keer bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen.

Informatie, meedoen?

Data: donderdag 8, 15 december 2016, 12 januari 2017

Leiding: Alleke Wieringa

Opgave: Kerkelijk Bureau rgu@geertekerk.nl / 030  234 01 98

Agenda