Pinksterdienst Geldermalsen

Pinksterdienst Geldermalsen
Datum 20 mei 2018
Tijd 09:30 uur
Locatie Geldermalsen

Voorganger: dr. Heine Siebrand

Pinksteren

Eenmaal in de maand is er een remonstrantse kerkdienst in Geldermalsen voor de regio West-Betuwe. Tenzij anders vermeld vinden deze plaats in de R.K. Sint Suitbertuskerk te Geldermalsen, Stationsweg 9. De dienst begint om 9.30 uur.

Agenda