Oriëntatiecursus 2021

Gerdien Meynen Oriëntatiecursus 2021
Datum 3 maart
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Geertekerk
Entree
zie uitleg

Geloven begint bij jou. Dat is de slogan van de Remonstranten. Maar wat begint er dan? En wat zijn nu precies de Remonstranten? De Oriëntatiegroep geeft je de gelegenheid daar achter te komen. En met anderen na te denken over je eigen inspiratiebronnen, geloof & levensbeschouwing. In de uitwisseling met anderen kom je meestal verder. Om enkele thema’s te noemen: Veranderd Godsbesef, ‘Multiple religious belonging’, Jezus, rijp voor het oud papier of inspirerend leraar, menselijke geest – goddelijke geest etc.

Uiteindelijk komt ook de vraag aan de orde, in alle vrijheid, of je zelf vriend of lid van de Remonstranten wilt worden.

Meedoen?

  • Data: 6 woensdagaonden in 2021:  3, 17 en 24 maart. En 7, 21 en 28 april.
  • Tijd: 20.00 – 22.00 uur
  • Plaats: Geertekerk óf Zoom
  • Kosten: € 30,-; voor leden en vrienden van de RGU gratis
  • Informatie en opgave (voor 1 maart) bij dominee Florus Kruyne 
    NB. Mocht je lid of vriend willen worden, houd dan ook 21 en 23 mei vrij. Op de 21e is er een mooie avond met de kerkenraad en alle predikanten om elkaar te leren kennen; en je wordt als lid of vriend verwelkomd. In de zondagmorgendienst van Pinksteren word je feestelijk bevestigd als lid of vriend.

 

Agenda