Online avondgebed vanuit de remonstrantse gemeente in de Geertekerk

Online avondgebed vanuit de remonstrantse gemeente in de Geertekerk
Datum 21 januari
Tijd 20:00 uur
Locatie Utrecht

Al 20 jaar is er een samenwerkings- en ontmoetingsverband van een 7 – tal binnenstadskerken, het zogenaamde ‘Buurkerkenoverleg’ (Doopsgezinde, Vrij Katholieke, Baptisten-, Lutherse, Oud Katholieke, Waalse en Remonstrantse kerk). In de ‘week van gebed voor de eenheid van christenen’ hebben de Buurkerken al die jaren een vesper / avondgebed verzorgd om uiting te geven aan de ervaring van verbondenheid van nogal uiteenlopende christelijke tradities dichtbij ons in de buurt. Dat gaan ze ook dit jaar doen, online!

Op 4 aansluitende avonden wordt om 20.00u een Avondgebed uitgezonden, telkens vanuit een andere geloofsgemeenschap:

  • Maandag 18 januari, Vrij Katholieke Kerkgemeente, thuis in de St Maartenskapel, Herenstraat
  • Dinsdag 19 januari,  Baptistengemeente, kerkgebouw ‘Silo’, ook in de Herenstraat
  • Woensdag 20 januari, Waalse gemeente in de Pieterskerk, Pieterskerkhof
  • Donderdag 21 januari Remonstrantse gemeente in de Geertekerk, Geertekerkhof

De avondgebeden zijn te vinden op de website van de Geertekerk en ook op de afzonderlijke websites van de Buurkerken en van de USRK.

Agenda