Leeskring Filosofie met ‘Oordelen’ van Hannah Arendt

Moritz320 Leeskring Filosofie met ‘Oordelen’ van Hannah Arendt
Datum 24 september 2018
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Geertekerk

Boeken uit de ‘schatkamer van de filosofie’ of met een actueel filosofisch thema

Oordelen’ van Hannah Arendt (vertaald door Dirk De Schutter en Remi Peeters)
In de laatste jaren van haar leven werkte Hannah Arendt aan de trilogie Denken, Willen en Oordelen (onvoltooid).
Traditioneel wordt Hannah Arendt beschouwd als ‘de filosofe van het handelen’. Ze is echter nog veel meer ‘de filosofe van het oordelen’. Het oordeelsvermogen stelt ons namelijk in staat situaties en gebeurtenissen te beoordelen (en daar naar te handelen) zonder terug te vallen op onze tradities of gewoontes.

Meedoen?

  • Data: Maandag 24 september, (maandelijkse) vervolgbijeenkomsten in overleg
  • Tijd: 20.00 – 22.00 uur (in overleg mogelijk vroeger)
  • Leiding: Deelnemers bereiden bij toerbeurt een gedeelte van een avond voor
  • Kosten: Aanschaf van de het boek Oordelen ISBN 9 789086 871810
  • Opgave en inlichtingen bij Cor Stolk  E  cor.stolk@casema.nl  T  030  637 58 99

Agenda