Klimaatgesprekken

Klimaatgesprekken
Datum 26 oktober 2022
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Geertekerk, Utrecht
Entree
45 euro voor niet-leden

Als vervolg op het Groene weekend wil de Diaconale Commissie een impuls geven aan het werken aan een kleinere voetafdruk door goed na te denken over keuzes die we maken, ook de dagelijkse. 

Zij stelt gemeenteleden daarom in de gelegenheid mee te doen aan klimaatgesprekken. Onder leiding van getrainde coaches ontdekt u welke impact dagelijkse keuzes hebben en wat zwaar of minder zwaar weegt. Rob en Marijke (Utrecht) en Hans en Beppie (Schoonhoven) hebben al meegedaan.

Rob vond er dit van: de 6 avonden van de cursus klimaatgesprekken maakten mij duidelijk dat ook ik aan zet ben om mijn voetafdruk te verkleinen. Dat inzicht verkrijgen was voor mij belangrijk, maar vooral de inspirerende maar ook gewoon leuke en vaak humorvolle wijze waarop we dit kunnen bewerkstelligen maakt de cursus voor mij tot een echte aanrader. In de cursus worden thema’s als o.a. wonen, reizen, eten en drinken gestructureerd behandeld.

De gesprekken worden gehouden op woensdag 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en21 december 2022 en 11 januari 2023 vanaf 20.00 uur in de Geertekerk. Om kwart voor 8 staat er koffie en thee klaar. Houdt voor informatie de website, facebook enz. in de gaten… 

De kosten zijn 45 euro voor een map en een boekje. De diaconie betaalt de kosten voor leden en vrienden van de RGU. Maximaal 8 personen kunnen meedoen, zo nodig aangevuld met mensen van buiten de gemeente.

Aanmelden graag z.s.m. maar uiterlijk 25 september a.s. bij Mary Kuiper via diaconie@geertekerk.nl

Agenda