Kerkdienst Geldermalsen – Witte Donderdag

Hans Braxmeier Kerkdienst Geldermalsen – Witte Donderdag
Datum 18 april 2019
Tijd 19:00 uur
Locatie Geldermalsen
  • Voorganger: dr. Petra Galama
  • Avondmaal: we gedenken de laatste maaltijd van Jezus en zijn discipelen

 

De Remonstrantse werkgroep West-Betuwe organiseert in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Wageningen vieringen in Geldermalsen. Deze diensten vinden plaats in de RK Sint Suitbertuskerk,  Stationsweg 9, 4191 KK Geldermalsen en beginnen normaliter om 9.30 uur.

Agenda