Kerkdienst Geertekerk

Kerkdienst Geertekerk
Datum 7 juli
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk

Iedere zondag is er om 10.30 uur een viering in de Geertekerk: ruimte voor reflectie, gebed en muziek. De diensten uit de Geertekerk zijn online te volgen of later terug te zien.

Zondag 7 juli

  • Voorganger: Corrie Vis
    Corrie Vis is remonstrants predikant en werkt als geestelijk verzorger in het Diakonessenziekenhuis
  • Muziek: Maarten van der Bijl
  • Collecte: de 1e collecte in de dienst is voor het werk van de diaconie, of een goed doel dat door de diaconie is uitgekozen, de 2e is na afloop van de dienst en is bestemd voor het werk van de remonstrantse gemeente zelf. Je kunt zowel contant als digitaal bijdragen.

    Collectedoel voor deze week: Schuldhulpmaatje – schuldhulpmaatje ondersteunt mensen met (dreigende) schulden via internet en met getrainde vrijwilligers.

Agenda