Kerkdienst Geertekerk

Kerkdienst Geertekerk
Datum 25 augustus 2019
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk
  • Voorganger: Foeke Knoppers
    Foeke is alweer enkele jaren met emeritaat, maar onverminderd actief ten dienste van de Remonstranten met cursussen en gastpreekbeurten. Hij heeft in zijn werkzame leven heel wat gemeenten gediend: Alkmaar, Hoorn, Den Haag, Apeldoorn, Deventer, Naarden-Bussum, Twente. Vandaag mogen wij hem in Utrecht verwelkomen. De stad waar zijn vader als predikant heeft gestaan.

Agenda