Kennismaken met A.J. Heschel

Kennismaken met A.J. Heschel
Datum
5 juni
Tijd
14:00 uur
Locatie
Geertekerk, Bovenkamer

Abraham Joshua Heschel (1907- 1972), is één van de invloedrijke joodse theologen/ filosofen van de 20e eeuw. Heschel was afkomstig uit een Joodse familie van chassidische rabbijnen, opvolger van Martin Buber aan het Jüdische Lehrhaus in Frankfurt.

Vanuit zijn theologische overtuigingen stelt Heschel dat “Nog verraderlijker dan het kwaad zelf is een houding van onverschilligheid ten opzichte van het kwaad. Dit is namelijk een stille rechtvaardiging die het kwaad maatschappelijke acceptatie oplevert”. Iemand die zich gelovig noemt, kàn niet onverschillig zijn.

Deze kerngedachten zijn belangrijk in het huidige (politieke) debat over religieuze en culturele identiteiten.

Ds. Alleke Wieringa heeft het werk en gedachtegoed van Heschel bestudeerd tijdens haar studieverlof. Ze houdt tweemaal een inleiding voor een ieder die geïnteresseerd is.

Meedoen?

Data:  Dinsdagavond 10 april 2018 om 20.00 uur of dinsdagmiddag 5 juni 2018 om 14.00 uur, in de Bovenkamer

Informatie en opgave bij ds. Alleke Wieringa   E  alwieringa@icloud.com   T  030 288 29 08

Agenda