High Tea Filosofisch ‘de cyclische beweging’

PublicDomainPictures via Pixabay High Tea Filosofisch ‘de cyclische beweging’
Datum 14 januari
Tijd 15:30 - 16:45 uur
Locatie Geertekerk
Entree
gratis

Bij Pythagoras denk je aan driehoeken, vierkanten en vooruit misschien een cirkel er omheen. Maar Pythagoras en zijn navolgelingen – de Pythagoreërs – hadden een heel eigen kijk op de wereld die zich kenmerkt door cyclisch denken: het rekening houden met het begin, ontstaan, ontwikkeling en teruggang van wat wij doen, laten en waar wij betekenis aan geven. Klein weetje dat vast ter sprake komt in dit kader: Pythagoras was de eerste vegetariër. Hoe zou dat passen binnen het cyclisch denken?

Vasily Grossmann schreef een toneelstuk Als je de Pythagoreeërs gelooft, waarin hij een positieve mening over de naoorlogse periode in de Sovjetunie laat botsen met een negatieve – de communistische planeconomie die in zijn strakke ordening geen rekening wilde houden met een bepaalde ontwikkelingscyclus van de dingen/het leven. Het leverde hem een uitbrander op van de partij.

Vragen van de middag: wat vind jij bijv. van de kringloopwinkel waar men dingen downgrade en upgrade naar design? Hoe ga je om met de seizoenen in je eigen leven, met groei, bloei en teloorgang van betekenis etc?

Luchtige bijeenkomsten rond een filosofische, literaire of spirituele tekst

Een filosofisch café: je mag altijd komen of een enkele keer aanschuiven. Gewoon om te ontmoeten, te luisteren een vraag te stellen of mee te discussiëren. Om beurten zorgen de deelnemers voor de aankleding van deze high tea met al dan niet zelfgemaakte lekkernijen.

Meedoen?

  • Data: dinsdag 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14  april
  • Leiding: ds. Heine Siebrand (Heine Siebrand was ruim 20 jaar als predikant verbonden aan de Geertekerk)
  • Opgave: Marian van Leeuwen  E  marianscheltema@gmail.com  T  030 2522756

Agenda