Heilige nachten

DavidZydd Heilige nachten
Datum 18 december 2019
Tijd 19:30 - 21:30 uur
Locatie Geertekerk
Entree
zie uitleg

Tussen de avond van Eerste Kerstdag en Drie Koningen zitten twaalf nachten ‘tussentijd’. Het zijn nachten waarin voor het gevoel de tijd stil staat. Het zijn de donkerste nachten van het jaar en daarom zijn ze heel geschikt voor bezinning.

Je kunt daar op vele manieren vorm aan geven. Op avond 1 een inleiding op het fenomeen van deze 12 heilige nachten, op avond 2 gaan we bedenken hoe wij zelf vorm aan deze nachten willen geven en maken er een plan voor. Dan volgen de twaalf heilige nachten als vanzelf en komen we daarna –in januari- nog één keer bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen’.

Meedoen?

  • Data: Woensdagavond 11 december (inleiding), 18 december (plan), 8 januari (evaluatie)
  • Tijd: 19.30 – 21.30 uur
  • Locatie: Geertekerk, De Bovenkamer kosterswoning
  • Kosten: 25 euro (gratis voor leden en vrienden van de Geertekerk)
  • Leiding: ds.  Alleke Wieringa
  • Inlichtingen en opgave  E  alwieringa@icloud.com  T  030 2882908

Agenda