Geertekerk corona-regels

congerdesigna via Pixabay Geertekerk corona-regels
Datum 1 november 2020 - 30 november 2020
Locatie Geertekerk

Het Dagelijks Bestuur heeft de jongste maatregelen die van overheidswege verspreid zijn besproken en hier conclusies aan verbonden. In de eerste plaats willen we niet de grens van het maximaal mogelijke opzoeken. Wij houden vast aan maximaal 30 bezoekers per kerkdienst. Je wordt geadviseerd je van tevoren (voor zaterdagavond) per email aan te melden via reservering@geertekerk.nl. Alle informatie m.b.t. de (digitale) diensten vind je onder het kopje online diensten.

Verder gaan we ook in de Geertekerk over tot het dragen van mondkapjes. En mede op grond van richtlijnen die andere kerken hanteren hebben we toch weer moeten besluiten om voorlopig niet te zingen tijdens de diensten. Het is een teleurstelling dat deze extra maatregelen nodig zijn, maar we willen er alles aan doen om het aantal besmettingen terug te dringen.

Met betrekking tot andere activiteiten die we als Geertekerk organiseren wordt het motto: organiseer geen overbodige ontmoetingen en ontmoet elkaar zo veel mogelijk digitaal.

Voor gesprekskringen en wijkbijeenkomsten geldt: niet bij mensen thuis (omdat twee bezoekers het maximum is) maar in een andere ruimte, waar voldoende afstand kan worden gehouden. En voor alle ontmoeting zijn er algemene regels waaraan al onze activiteiten moeten worden getoetst:

Algemene regels voor bijeenkomsten

  • Voor de ruimtes in de Geertekerk is op basis van de noodzakelijk afstandsregels vastgesteld hoeveel mensen er maximaal zijn toegestaan:
           kerkzaalmax. 30 personen
           foyersmax. 14 personen
           opkamermax. 6 personen
           bovenkamermax. 8 personen
           predikantskamermax. 4 personen
  • Het ontsmetten van de handen bij binnenkomst.
  • Vul het aanwezigheidsformulier in; voor een eventueel contactonderzoek achteraf.
  • Bij binnenkomst en vertrek en bij andere verplaatsingen – bv. naar toilet – worden mondkapjes gedragen. Zodra je op je plek zit, mogen de kapjes afgedaan worden.
  • Ook mèt mondkapjes blijft de noodzaak dat we 1½ meter afstand houden tot elkaar.
  • Er wordt geen catering geboden tijdens bijeenkomsten; desgewenst mogen bezoekers zelf iets meenemen.
  • Als een groep op andere locaties dan de Geertekerk bijeen komt, gelden de regels van die locatie.

 

Nog eens nalezen (voor wie verantwoordelijkheid draagt):

Agenda