Klimaatdag 2022

Foto: Love the garden Klimaatdag 2022
Datum 29 oktober 2022
Tijd 10:30 - 15:30 uur
Locatie Geertekerk
Entree
gratis

Don’t look up!

Kom ook naar de klimaatdag georganiseerd door de Remonstranten op 29 oktober in de Geertekerk in Utrecht. Aanmelden kan via www.remonstranten.nl/webshop.

Programma

10.30 uur: Inloop

11.00 uur: Groene Viering

11.30 uur: Woord van welkom door Rachelle van Andel, voorzitter G&S

11.40 uur: Inleiding door Mpho Tutu van Furth

12.00 uur: Panelgesprek
-Reactie en pitch door Geke van Vliet 
-Reactie en pitch door Carla Dik-Faber
-Gesprek met Geke van Vliet, Carla Dik-Faber en Mpho Tutu van Furth

12.30 uur: Lunch

13.30 – 15.00 uur: Workshops
(Keuze uit 2 workshops. Elke workshop duurt 45 minuten en wordt 2 keer gegeven)

 1. Workshop: Jij en Klimaatverandering:
  Wat wil jij doen? Wat zijn je uitdagingen, vragen en ambities? Hoe voel jij je betrokken bij dit grote onderwerp? Delen van ervaringen en ruimte voor gesprek en uitwisseling.
  Workshopleider: Reneé Schreuder (bestuurslid Geloof & Samenleving)
 2. Workshop: Jij en je omgeving: het voeren van klimaatgesprekken
  Wonen, werken, reizen en eten doen we samen met anderen. Hoe kun je anderen betrekken bij gewenste veranderingen die voor jou belangrijk zijn? Hoe voorkom je dat je in vervelende discussies belandt?
  Workshopleiders: Geke van Vliet en Beppie van der Waal (lid diaconie Geertekerk)
 3. Workshop: Klimaat en Kerk
  Hoe kun je je kerkelijke gemeenschap vergroenen? Wat is daarvoor nodig? Wat gebeurt er al en hoe kun je elkaar inspireren? Meer informatie volgt.
  Workshopleider: Carla Dik-Faber
 4. Workshop: Jij, klimaat en de wereld: Inspiratie vanuit de Wereldraad van Kerken
  Samen met alle lidkerken van de wereldraad van kerken willen wij handen en voeten geven aan ‘The Living Planet: Seeking a Just and Sustainable Global community’. Dit document hebben wij unaniem aangenomen op de Assemblee in Karlsruhe afgelopen zomer.
  In deze workshop wordt de inspiratie van de wereldraad gedeeld en een vertaalslag gemaakt naar de eigen geloofsgemeenschap in Nederland. Wat kunnen wij leren van de assemblee en hoe kunnen wij zelf met deze thema’s aan de slag gaan?
  Workshopleider: Rachelle van Andel (Bestuur Geloof & Samenleving, afgevaardigde assemblee namens de Remonstranten)

15.00 uur: Delen van de oogst

15.30 uur: Liturgische afsluiting

Aansluitend: Borrel

Waarom een klimaatdag?

Misschien heeft u de film ‘Don’t look up’ al in de bioscoop gezien? Hij is nu ook te bekijken op Netflix. Professor Mindy en een aantal jonge wetenschappers ontdekken dat over 6 maanden en 14 dagen de komeet Dibiasky inslaat op aarde met catastrofale gevolgen. Aanvankelijk is er volop interesse vanuit de politiek voor deze bevindingen. Maar al spoedig winnen politieke en economische kortetermijnbelangen en fake news het van de urgentie om de koers van de komeet te wijzigen. Op het moment dat ze de komeet echt op de aarde af zien komen, raakt iedereen overtuigd, maar is het ook te laat. Onverschilligheid, optimisme dat de techniek ons wel redt en pessimisme met verlamming wisselen elkaar in deze film af.

Sinds de film is uitgekomen, wordt vaak de vergelijking met klimaatverandering gemaakt. Uiteraard zijn er vele verschillen, maar een overeenkomst is wel hoe om te gaan met ecologische vraagstukken. Wat is het goede leven in tijden van klimaatverandering? Deze vraag is zeer urgent, zeker na de zeer droge zomer in Nederland en daarbuiten, extreem lage waterwaterstanden in onze rivieren en de vele bosbranden in Zuid – Europa.

Don’t look up, het zijn juist deze woorden die de engelen spraken tot de discipelen na de hemelvaart van Jezus. De engelen willen niet dat ze omhoog blijven kijken. De Heilige Geest wil hen en ons maken tot partners van het goede leven van vertrouwen, hoop en liefde hier op aarde, ook in tijden van klimaatverandering. Don’t look up nodigt uit om niet weg te kijken, maar samen op reis te gaan om ecologische vragen eerlijk te onderzoeken en praktisch hanteerbaar te maken vanuit vertrouwen, hoop en liefde. Diverse kerken zijn al bezig met nieuwe initiatieven gericht op het klimaat. Andere kerken willen wel, maar weten niet hoe. Op 29 oktober willen we samen vieren, leren en elkaar versterken als diaconie, kerkgemeenschappen en voorgangers. Iedereen is van harte welkom.

Agenda