De Vrijzinnige Lezing met Jörg Lauster

De Vrijzinnige Lezing met Jörg Lauster
Datum 25 maart 2022
Tijd 20:00 uur
Locatie Geertekerk
Entree
5 / 10 euro

Lezing ‘The Idea of a Religion. Prospects of a Liberal Christianity Today’

De gerenommeerde, Duitse theoloog Jörg Lauster verzorgt op 25 maart 2022 De Vrijzinnige Lezing. In het werk van Lauster staat het belang van het christendom voor de cultuur centraal.

Wilt u de lezing bijwonen? Meld u dan aan. Dan houden wij u op de hoogte van eventuele (corona)ontwikkelingen.

Lauster is een liberale theoloog en hoogleraar in de Systematische Theologie aan de universiteit van München. Hij betoogt dat een ervaring van transcendentie licht werpt op het bestaan en dat religie in staat stelt om bij te dragen aan de duiding van het leven. De titel van de lezing die hij op 25 maart in de Geertekerk Utrecht uitspreekt is ‘The Idea of a Religion. Prospects of a Liberal Christianity Today.’ De voertaal is Engels.

De Vrijzinnige Lezing wordt elk jaar in de Geertekerk Utrecht gehouden en wil hiermee vernieuwende, liberale theologie uit binnen- en buitenland onder de aandacht brengen. Afwisselend spreekt een Nederlandse of een buitenlandse theoloog. Vorig jaar verzorgde professor Hans Alma de lezing.

De lezing vindt plaats op 25 maart en begint om 20.00 uur. Het streven is om de lezing fysiek te organiseren maar wanneer de corona-maatregelen dat verhinderen, zijn er digitale alternatieven mogelijk.

Tickets voor De Vrijzinnige Lezing kosten € 10 (€5 euro voor studenten, minima en leden van de Geertekerk).

Ochtendseminar

Op zaterdag 26 maart vindt er ook nog een ochtendseminar plaats aan de PThU, voor belangstellenden die met Lauster in gesprek willen gaan. Dit gebeurt op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 aan de PThU in Amsterdam (VU gebouw).

Wie zich alvast wil voorbereiden op de lezing, kan het boek ‘Levensduiding in het licht van transcendentie. De theologie van Jörg Lauster’ lezen, dat Wouter Slob en Rick Benjamins speciaal voor De Vrijzinnige Lezing hebben samengesteld. Het boek is verschenen bij Uitgeverij Van Warven.

 

Agenda