De Vrijzinnige Lezing 2019: Theo Hobson

De Vrijzinnige Lezing 2019: Theo Hobson
Datum 15 maart 2019
Tijd 20:00 - 21:30 uur
Locatie Geertekerk
Entree
10 euro

De vrijzinnige lezing wil vernieuwende theologie onder de aandacht brengen en daarmee stem geven aan (post)moderne vrijzinnigheid en bijdragen aan hedendaags geloven. Dat doet zij door jaarlijks het woord te geven aan een vooraanstaande theoloog. Het gaat hierbij om theologen die de vrijzinnige/postmoderne theologie een nieuwe impuls hebben gegeven, die breed gewaardeerd worden maar in Nederland nog niet bij iedereen bekend zijn. De vrijzinnige lezing wil (vrijzinnige) academici, theologen, studenten en andere geïnteresseerden met deze activiteiten stimuleren en een verdieping aanbieden.

Dit jaar verzorgt Theo Hobson De Vrijzinnige Lezing. Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? De lezing is in het Engels.

De vrijzinnige lezing

De opmerkelijke Britse theoloog Theo Hobson (1972) verzorgt op vrijdag 15 maart De Vrijzinnige Lezing in de Utrechtse Geertekerk. De dag erna, op zaterdag 16 maart, spreekt hij tijdens een
masterclass die De Vrijzinnige Lezing samen met Op Goed Gerucht organiseert over de predikant in de publieke ruimte. Hobson trok brede aandacht met zijn boeken Reinventing Liberal Christianity (2013) en God Created Humanism (2017). Hij manifesteert zich daarnaast vooral in de publieke ruimte met artikelen in kranten en tijdschriften. Humoristisch en polemisch verduidelijkt hij de rol van geloof in de huidige samenleving. Hij verdedigt dat het christendom de seculiere samenleving van harte moet ondersteunen omdat die waardevol is en hij verwijt het liberale christendom dat het zichzelf in de vingers heeft gesneden door ritueel en viering te verwaarlozen. Hij bepleit een heruitgevonden vrijzinnigheid, die in eigen huis overtuigend christelijk is en in de publieke ruimte uitgesproken humanistisch.

Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?

In zijn Vrijzinnige Lezing die de titel draagt: Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? geeft Hobson een overzicht van zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van ‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in de lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

Op zaterdagochtend 16 maart spreekt Hobson tijdens een masterclass van De Vrijzinnige Lezing en Op Goed Gerucht en zal hij onder meer spreken over pionieren en de predikant die buiten de muren van de kerk opereert. De studieochtend vindt plaats in Amsterdam aan de PThU van 10.30 tot 12.30 uur.

Interesse?

  • De Vrijzinnige Lezing: vrijdag 15 maart in de Utrechtse Geertekerk van 20.00 tot 21.30 uur – 10 euro, studenten, minima en leden/vrienden van de Geertekerk betalen 5 euro
  • De masterclass: in Amsterdam aan de PThU van 10.30 – 12.30 uur – 10 euro, gratis voor hen die de lezing al bezochten
  • Aanmelding voor beide activiteiten kan via de website www.devrijzinnigelezing.nl
  • Ter voorbereiding verschijnt op de lezing verschijnt bij uitgeverij Skandalon het boek Theo Hobsons gelovig humanisme

Agenda