Corona-nieuws: Alle activiteiten afgelast

Muhammad Ribkhan via Pixabay Corona-nieuws: Alle activiteiten afgelast
Datum 16 maart - 31 mei

Aan de leden, vrienden en belangstellenden van de Remonstrantse Gemeente Utrecht,

Zondagmiddag 15 maart jl. heeft de Rijkoverheid nieuwe maatregelen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daarop hebben wij besloten dat in de komende weken alle activiteiten in de Geertekerk komen te vervallen – in ieder geval t/m 6 april 2020. We hopen u tegen die tijd nader te berichten, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen van dat moment. Dit betreft dus kerkdiensten, kringen, koorrepetities en vergaderingen. Ik adviseer u de website www.geertekerk.nl in de gaten te houden. Langs die weg zullen we u op de hoogte houden van relevant ontwikkelingen.

De kerkenraad is zich ervan bewust dat deze besluiten voor sommige mensen ingrijpend zijn. Maar we willen ons niet onttrekken aan de richtlijnen en waarschuwingen van de overheid. Bovendien hebben ook wij een verantwoordelijkheid om te doen wat binnen ons bereik ligt.

Maar als we gedurende enige weken alle activiteiten opschorten, is het des te belangrijker dat we blijven zoeken naar de onderlinge verbinding. Misschien een mooie uitdaging voor de wijkteams om te zoeken en te experimenteren met mogelijkheden om toch met elkaar in contact te blijven.

We realiseren ons ook dat wij als Geertekerk niet de enige zijn die programma’s afgelasten. Daardoor kan het leven voor sommige mensen behoorlijk stil en eenzaam worden. Als dat u overkomt en u hebt de behoefte om daar met iemand over te praten, of u durft de deur niet uit om boodschappen te doen, aarzel dan niet om de telefoon te pakken. U mag mij bellen; u kunt ook uw wijkcontactpersoon bellen of een van de predikanten. Blijf er in ieder geval niet in eenzaamheid over tobben.

Ik wens u boven alles een goede gezondheid toe!

Met vriendelijke groeten,

Arie Noordermeer,

Voorzitter Kerkenraad
(06) 129 29 894

Agenda