Buurkerkenlunch

congerdesign Buurkerkenlunch
Datum 26 januari 2020
Tijd 12:30 uur
Locatie Geertekerk

In 2002 startte het overleg van de kleine binnenstadskerken; Baptistengemeente, Doopsgezinde gemeente, Evangelisch-Lutherse gemeente, Nikola-kommuniteit, Oud-Katholieke gemeente, Remonstrantse gemeente, Vrij-Katholieke gemeente en Waalse gemeente. Het doel was om elkaar  te leren kennen en, liever dan het onderscheid, de verbinding te (onder)zoeken. 17 Jaar later is er nog steeds de jaarlijkse Buurkerkenlunch in een van de deelnemende kerken in de Week van gebed voor de eenheid der christenen.

Interesse?

  • Dag en datum en tijd: zondag 26 januari, aansluitend aan de kerkdienst
  • Leiding: Judith Fournier-Moesman
  • Inlichtingen en opgave: E  judithmoesman@gmail.com  T  0343 491578 of 06 45047817

Agenda