Buurkerken lunch ‘voor de eenheid’

Buurkerken lunch ‘voor de eenheid’
Datum 26 januari
Tijd 12:30 - 14:15 uur
Locatie Geertekerk

Op zondag 26 januari 2020 wordt de jaarlijkse Buurkerkenlunch gehouden in de Geertekerk. De activiteit vindt plaats tijdens de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. De verschillende Buurkerken van Utrecht-Centrum vinden het belangrijk om contact te houden met elkaar qua activiteiten en inspiraties o.a. met jaarlijks met dit evenement. Vanaf 11.45 uur kan worden binnengelopen en rond 12.30 uur gaan we aan tafel. Het programma duurt tot ongeveer 14.15 uur. Er zijn geen kosten aan de lunch verbonden, graag opgave via de contactpersoon Buurkerken.

Thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020 is ‘Buitengewoon vriendelijk’. Het thema is gekozen uit Handelingen 28. Daarin wordt de apostel Pauls op bijzondere wijze ontvangen door de bevolking van Malta, nadat hij een gevaarlijke zeereis had overleefd. Dat doet denken aan de wijze waarop in onze tijd veel vluchtelingen van overzee niet welkom zijn in Europa. Maar gelukkig zijn er voorbeelden van een welkome ontvangst van mensen die na een vlucht of crisis een plek vonden in een van onze kerken. We gaan luisteren naar een vluchteling, een dakloze en een ex-gedetineerde en hoe het hen daarin vergaan is.

Buurkerken Utrecht Centrum Baptistengemeente Silo, Doopsgezinde Gemeente, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Oud-Katholieke Parochie, Remonstrantse Gemeente, Vrij-Katholieke Gemeente, Waalse Gemeente

Meedoen?

Er zijn geen kosten verbonden aan de lunch, maar het is fijn als je je opgeeft bij judithmoesman@gmail.com

Agenda