Regio: Houten

De werkgroep “Remonstranten in Houten” heeft als doel om de aandacht te vestigen op vrijzinnige geloofsopvattingen. Afgelopen jaren deden we dat door met behulp van de RGU-voorgangers en gastsprekers cursussen en lezingen te organiseren. We proberen daarmee ontmoetingsplaatsen te bieden aan mensen die in het “gemêleerde” Houten de vrijzinnige nuance missen. Die in alle openheid met anderen van gedachten willen wisselen over hun twijfels, hun zoeken, hun “vondsten” en hun opvattingen.

Alle activiteiten in Houten

 

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Ello Weits T 030 – 635 03 67  E jacht66@gmail.com
Sandra van Zeeland T 030 – 261 69 31 E sandra@zeeland.org
Cor Stolk T 030 – 637 58 99 E cor.stolk@casema.nl
Jan Pieter van Waasbergen T 030-6362560 E jp.v.waasbergen@freeler