Houten

Middagkring Houten
7 oktober, 14:00 - 16:00 uur, Houten

Deze kring is al een tijd met elkaar in gesprek, maar dat moet jou niet tegenhouden om aan te sluiten. We gaan verder met het boekje “In mij stroomt een rivier”. Een diverse verzameling van persoonlijke levens- en geloofsverhalen. Daarna willen we starten met “Mijn held en ik”, waarin elf Remonstrantse predikanten een bijbels verhaal lezen door een autobiografische bril....  Lees verder