Finale en prijsuitreiking: Wie wint de prijs voor het beste nieuwe kerklied?

Finale en prijsuitreiking: Wie wint de prijs voor het beste nieuwe kerklied?
Datum 22 juni 2019
Tijd 16:00 - 18:00 uur
Locatie Geertekerk
Entree
gratis / aankoop liedbundel 12 euro

Op 22 juni is om 16 uur in de Geertekerk de feestelijke prijsuitreiking van ‘Het vrije lied’, de landelijke dichtwedstrijd van de Remonstranten. Het wordt een middag met muziek en poëzie, met naast de uitreiking van de juryprijs ook nog eens een verkiezing van de publieksprijs.

De wedstrijd ‘Het vrije lied’ begon met een oproep begin van het jaar om de tekst van een nieuw kerklied te schrijven. Er werden geen eisen aan de teksten gesteld, behalve dat ze nieuw moesten zijn. De weken daarna kreeg de redactie een kleine tweehonderd inzendingen. De kortste inzending had 9 woorden, de langste 480. Inhoudelijk varieerden de teksten van bijbels vertellied tot multireligieus gebed, van protestlied tot geloofsbelijdenis, van liefdeslied tot cabaret. Regelmatig was de jury verrast hoe breed het begrip kerklied kan worden opgevat! Na intensieve beraadslaging werden twintig teksten geselecteerd. Deze gingen vervolgens naar tien componisten die er allemaal één uitkozen. Het resultaat is een mooi bundeltje met tien gedichten en tien liederen. In het bundeltje staan de liederen eenstemmig afgedrukt, begeleidingen en meerstemmige zettingen zijn na de 22e beschikbaar op hetvrijelied.nl.

De toegang is gratis in de veronderstelling dat eenieder het lied-/dichtbundeltje koopt voor € 12. Hiermee maken we dan hopelijk dit evenement en de start van de volgende editie van de wedstrijd mogelijk. Aansluitend kan er in de Geertekerk gegeten worden tegen een kleine vergoeding.


Na dit evenement is er nog veel meer te doen in de Geertekerk en de rest van de stad, in het kader van de Kerkennacht.

 

Agenda