Groene Theologie

Arek Socha via Pixabay Groene Theologie
Datum 8 februari
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Geertekerk
Entree
zie uitleg

De wereld verkeert in een ecologische crisis. Daar kunnen we niet meer omheen. De laatste twee eeuwen is de natuur een ongebreidelde wijze geëxploiteerd. Vaak met de bijbel in de hand, want zo staat het toch in de allereerste Bijbelverzen: God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ Maar staat de mens daarmee ook centraal in de schepping?

Het boek Groene theologie; van onderzoeker en predikant Trees van Montfoort verwoordt een andere visie: niet de mens, maar Gods liefde voor heel de schepping staat centraal.

In drie bijeenkomsten zullen we dit boek aan de hand van stellingen en vragen met elkaar bespreken.

Meedoen?

  • Data: 8 en 23 februari en 8 maart
  • Tijd: 14.00 – 16.00 uur
  • Plaats: Geertekerk, Bovenkamer
  • Kosten: € 25,- ; voor leden en vrienden van de RGU gratis
  • Deelnemers: maximaal 10 personen
  • Leiding: Tina Geels
  • Opgave voor 15 januari: cm.geels@planet.nl

Agenda